Träning

Aikido är lämplig för både kvinnor och män i alla åldrar, ung som gammal. Att vara svag och liten är ingen nackdel inom Aikidon, i många fall är det tvärtemot en fördel.

En utövare av Aikido använder förflyttningar och tekniker som leder motståndarens kraft i önskad riktning. Med kast eller låsningar avvärjer man attacken, avväpnar och kontrollerar motståndaren. Aikido kan inte kombineras med tävling. Tävling innebär regler, vilka skulle begränsa antalet tekniker och deras effektivitet. I aikido kan försvar mot alla typer av anfall tillämpas. I praktiken tränar vi dock efter ett pedagogiskt system där teknikerna renodlats och gjorts möjliga att öva utan att vi skadar varandra. I aikido kan alla träna med varandra oavsett kunskapsnivå, kön eller ålder.

De ursprungliga teknikerna kallas för aiki-jutsu (jutsu betyder teknik). När de utvecklades av O-sensei så höjdes de över självförsvarsnivå och ordet jutsu ändrades till do (som betyder väg). Aiki-jutsu blev Aikido. I aikido integreras övning med bokken (övningssvärd), jo (stav) och vapenlösa tekniker (kast och fasthållningstekniker), i vilka det finns gemensamma principer.

Vi tränar aikido för att må bra, fysiskt och psykiskt. Vi tränar kroppen så den blir vig, stark och koordinerad. Men träningen har också en psykisk aspekt. Vi lär oss tålamod. Vi övar avslappning, koncentration och förmåga att handla intuitivt. Egenskaper vi alla har nytta av även utanför träningslokalen. Aikido är en konst, i likhet med en musiker eller en schackspelare blir vi aldrig fullärda. Vid varje träningstillfälle tar vi ett litet steg fram - i vår strävan efter fulländning. Visst är aikido ett självförsvar. När vi tränar för vi en del kunskap att klara av en fysiskt hotfull situation. Men den aspekten är en biprodukt av träningen. Det intressanta är inte att engagera oss i strid utan att ha styrka att undvika den.