Vår tradition

O-Sensei

Aikido grundades av Morihei Ueshiba (1883-1969), även kallad O-sensei (stor lärare). O-sensei kom i kontakt med flera äldre kampkonster. I över 20 års tid var han elev till Sokaku Takeda, lärare i Daito Ryu Aikijujutsu. Han fick instruktörslicenser i Daito-ryu och det var denna kampkonst som stod för den huvudsakliga tekniska influensen till Aikido. O-sensei studerade även filosofi och religion. Efter många års träning skapade han så småningom Aikido. Målet med denna nya kampkonst var att, genom träningen av kamptekniker, nå en personlig utveckling.

Morihiro Saito

Innan sin död överlämnade O-sensei sin personliga Dojo och skötseln av Aikijinja (aiki templet) i Iwama till Morihiro Saito Sensei (1928-2002), den elev som tränat längst tid för honom, 23 år. Saito Sensei valde att bevara O-senseis Aikido precis så som han själv fick lära sig den. Aikido som den har undervisats av Saito Sensei kallas för Takemusu Aikido eller Iwama Aikido efter platsen för grundarens personliga Dojo.

Ulf Evenås

Ulf Evenås Shihan är huvudinstruktör på Göteborgs Aikidoklubb. Han började träna aikido 1968 i Göteborg och har undervisat på hundratals träningsläger i Skandinavien och runt om i världen. Han har varit uchi-deshi under Morihiro Saito Sensei i Iwama, Japan, från 1973 och framåt. Innan Morihiro Saitos bortgång 2002 utnämnde Saito Sensei Ulf Evenås Shihan till sin personliga representant, med uppdraget att bevara och sprida Iwama/Takemusu Aikido i Europa och i världen.
Saito Sensei gav även Ulf Evenås Shihan 7 dan och den högsta certifieringen i Iwama Aikidons vapensystem.

Fredrik Snell

Fredrik Snell är elev till Ulf Evenås och leder Karlstad Aikidoklubb. Han är vår lärare och besöker oss regelbundet.