Aikido

Aikido har djupa historiska rötter, som sträcker sig bakåt till 800-talet, men är i sin nuvarande form en relativt ung disciplin. Aikido är en kampkonst skapad av japanen Morihei Ueshiba (1883 - 1969) kallad O-Sensei. O-Sensei ägnade många år av sitt liv åt ingående studier av fäktning med svärd, stav och spjut samt stridstekniker utan vapen. Han fann att de olika stridskonsterna hade viktiga gemensamma principer, som han sammanförde och renodlade i en ny budokonst, vilken han kallade Aikido. O-Sensei tränade en rad olika kampkonster däribland Daito-Ryu Aiki Jujutsu, en kampkonst med rötter i samurajernas stridskonster. Under många år studerade och undervisade han i Daito-ryu Aiki Jujutsu.

Namnet Aikido består av 3 japanska stavelser (kanji):

Ai - Harmoni

Ki - Kraft

Do - Väg

"Den harmoniska kraftens väg".

På 1930-talet grundade O-Sensei Hombo Dojo i Tokyo, som sedan dess är högkvarter för aikido. Dojon leds i dag av Ueshibas sonson Moriteru Ueshiba. Själv flyttade O-Sensei 1941 till Iwama utanför Tokyo där han bodde och undervisade till sin död. I Iwama fulländade han sin skapelse aikido. En av hans främsta elever och medhjälpare under denna tid var Morihiro Saito (f.1928). Före sin död överlät O-Sensei ledningen av dojon i Iwama till Saito-sensei. Saito-Sensei 9 dan var en av aikidons främsta förgrundsgestalter tills han avled under våren 2002.

O-Sensei, Morihei Ueshiba.